nptdc title

Language »  English | Myanmar

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။-------နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့ရှိ မြို့မြေကွက်များအား မြေတိုင်းတာ၍ စကေးကိုက်မြေပုံ ရေးဆွဲထုတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည် -
တင်ဒါပုံစံထုတ်ပေးမည့်ရက်၄.၃.၂၀၁၉ ရက်
တင်ဒါနောက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့် ရက်/အချိန်၁၉.၃.၂၀၁၉ ရက်/(၁၆: ၀၀) နာရီ၊
တင်ဒါပုံစံထုတ်ယူရမည့်နေရာနှင့်တင်သွင်းရမည့်နေရာမြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန၊၊နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
၂။-------အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက တယ်လီဖုန်းအမှတ် ဝ၆၇ - ၃၄၁၄၂၉၂သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါခေါ်ယူရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
မြို့တော်ခန်းမအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းအလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဇမ္ဗူသီရိအထူးကုဆေးရုံကြီးတွင် အငယ်တန်း စာရေး(ဧည့်ကောင်တာ) လစာနှုန်း(၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ) ရာထူး(၃)နေရာ ဖြည့်တင်းခန့်ထား လိုပါသဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်အရည်အချင်းပြည့်မီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-


(က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်၊
(ခ) ၃၁-၁-၂၀၁၉ ရက်တွင် အသက်(၃၀)နှစ်ထက်မကျော်လွန်သူ ဖြစ်ရမည်၊
(ဂ) ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်၊
(ဃ) အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်၊
(င) တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်၊
(စ) ဝန်ထမ်းအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရပါက အနည်းဆုံး(၅)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်၊

၂။-------လျှောက်လွှာတွင် အောက်ပါအချက်များ ပြည့်စုံစွာဖော်ပြပြီး လျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုး ပေးပို့ရမည်-


(က) အမည်နှင့်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊
(ခ) မွေးနေ့သက္ကရာဇ်နှင့်အသက်၊
(ဂ) လူမျိုးနှင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊
(ဃ) ပညာအရည်အချင်းနှင့် အောင်မြင်သည့်ခုနှစ်၊ အောင်မြင့်ခဲ့သည့်ကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်၊
(င) မိဘအမည်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်နှင့် ၄င်းတို့၏ အလုပ်အကိုင်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊
(စ) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်အမှတ်၊နေ့စွဲနှင့် အလုပ်သမားရုံးအမည်၊
(ဆ) ဆက်သွယ်ရန်နေရပ်လိပ်စာ၊တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊
(ဇ) အမြဲတမ်းလိပ်စာအပြည့်အစုံ၊
(စျ) ဝန်ထမ်းဖြစ်လျှင် လက်ရှိရာထူး၊ လစာနှုန်းနှင့်ဌာနအမည်၊

၃။-------လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲပေးပို့ရမည်-


(က) တစ်လအတွင်းရိုက်ကူးထားသော ပတ်စ်ပို့ဓာတ်ပုံ( ၁လက်မ × ၁.၅ လက်မ)၃ပုံ၊ (နောက်ကျောတွင် အမည်နှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်ရေးသားရန်)
(ခ) ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ၊
(ဂ) အသက်အထောက်အထားအတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ် (မိတ္တူ)၊
(ဃ) သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံမှ ၁-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နောက်ပိုင်းရရှိသည့်အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ကြောင်းထောက်ခံချက်(မူရင်း)
(င) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် မိတ္တူ၊
(စ) သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေရဲတပ်ဖွဲ့စခန်း၏ ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်မူရင်း၊
(ဆ) ဝန်ထမ်းမဟုတ်လျှင် (၆)လအတွင်း ပြုလုပ်ထားသော အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ကတ်မူရင်း၊

၄။-------ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများသည် လျှောက်လွှာများကို စီမံရေးရာဌာန၊ နေပြည်တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီသို့လိပ်မူ၍ လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ စာတိုက်မှမှတ်ပုံတင်၍ လည်းကောင်း ၂၆-၃-၂၀၁၉ ရက်နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်ထားရမည်။


၅။-------ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာန အကြီးအကဲမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာ၏ ခွင့်ပြုကြောင်းနှင့် ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်(မူရင်း) ရယူပြီး၊ နေပြည်တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီသို့ ၂၆-၃-၂၀၁၉ ရက်နောက်ဆုံးထား၍ အရောက်ပေးပို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။


၆။-------သတ်မှတ်ရက်ထက်နောက်ကျပေးပို့လာသော လျှောက်လွှာများနှင့် သတ်မှတ်ချက်နှင့် မကိုက်ညီသူများအား ဖြေဆိုခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။


၇။-------ရေးဖြေစာမေးပွဲအား ၁-၄-၂၀၁၉ ရက်တွင် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဇမ္ဗူသီရိအထူးကုဆေးရုံကြီး၌ ဖြေဆိုရမည်ပြီး၊ ဖြေဆိုရမည့်ဘာသာရပ်များမှာ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ် နှင့် အထွေထွေဗဟုသုတ တို့ဖြစ်ပါသည်။


၈။-------ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများကိုသာ လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။


၉။-------အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဇမ္ဗူသီရိ အထူးကုဆေးရုံကြီးသို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၅၅၀၁၅၁၊၀၆၇-၅၅၀၁၅၂၊ ၀၆၇-၅၅၀၁၅၃ သို့ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ


အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ e-Government လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန်နှင့် ဌာနများသို့ဖြန့်ဝေနိုင်ရန် ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း ဆောင်ရွက်ရန် တင်ဒါလျှောက်ထားလာသော ကုမ္ပဏီများအနက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီအား ၅-၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် တင်ဒါရွေးချယ်ပွဲအခမ်းအနား၌ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စိစစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး၊ ၁၈-၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် ၇/၂၀၁၉ ၏ ဆုံးဖြတ်အတည်ပြုချက်အရ Lob 1(a)၊ Lot 1 (b)၊ Lot 3(a) တင်ဒါအောင်မြင် သည့် ကုမ္ပဏီအဖြစ် Linn ကုမ္ပဏီ၊ Lot 2 တင်ဒါအောင်မြင် သည့် ကုမ္ပဏီအဖြစ် Gandamar ကုမ္ပဏီ၊ Lot 3 (b) တင်ဒါအောင်မြင် သည့် ကုမ္ပဏီအဖြစ် Client Focus ကုမ္ပဏီ များအား ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်းအသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။-------၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နေပြည်တော်ကောင်စီ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လမ်း၊ တံတား၊ ရေမြောင်းနှင့် မြေထိန်းနံရံလုပ်ငန်း (၁၇)ခုအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။-
၂။-------တင်ဒါစတင်ရောင်းချမည့်ရက်------------- ၁၅ - ၂ - ၂၀၁၉
၃။-------တင်ဒါပိတ်မည့်ရက် --------------- ၁၅ - ၃ -၂၀၁၉၊ (၁၆ : ၀၀)
၄။-------တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ -------------အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်း/တံတား)၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
၅။-------၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နေပြည်တော်ကောင်စီ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ရန်ပုံငွေဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများအတွက် အာမခံစပေါ်ငွေနှင့် တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့် သတ်မှတ်နှုန်းထားများကို www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/Council lot 17.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုသည့် အချက်အလက်များအား အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်း/တံတား)၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဖုန်း ၀၆၇ - ၄၃၂၀၃၇ ၊ ၀၉၆၈၂၅၄၅၂၉၄ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါခေါ်ယူရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ


အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း